ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ   |   ΤΗΛ.ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ  210 9237960

ΛΥΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ Έκδοση Odoo 12.0

Πληροφορίες σχετικά με το ΛΥΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ παράδειγμα του odoo, το ERP Ανοικτού Κώδικα.

Εγκατεστημένες Εφαρμογές

Picking Line Items Quantity Sum
Add Line Items Quantity Sum at picking
Sale Line Items Quantity Total
Add Line Items Quantity Sum in Sale Order
Odoo Facebook Messenger Chat
The Facebook Messenger chat widget will be visible in the odoo website.
Facebook Pixel Integration
Odoo Facebook Pixel Integration is an analytics tool that allows you to measure the effectiveness of your advertising by understanding the actions people take on your Odoo website.
Google Shop
Google Shop facilitates you to integrate Google Merchant Account with Odoo. It allows you to send the products of Odoo into google shop.
Mass Register Payment for Multiple Vendor Bills & Customer Invoices (Credit Notes, Refunds)
Google Tag Manager
The module integrates Odoo with Google Tag Manager so you can send the customer behaviour data from Odoo website to Google analytics.
Odoo Multi-Channel Sale
The module is Multiple platform connector with Odoo. You can connect and manage various platforms in odoo with the help of Odoo multi-channel bridge.
Website Quotation Images
Odoo Website Quotation Images Odoo show product image on quotation Odoo quotation product images Product image on order line
Product Dimensions
Odoo Product Dimensions allows admin to specify dimension attributes for products and providing more product details.
Woocommerce Odoo Connector
Woocommerce Odoo Connector extension provides in-depth integration with Odoo and Woocommerce.
CRM
Track leads and close opportunities
Ιστότοπος
Enterprise website builder
Έργο
Organize and schedule your projects
Αποθήκη
Manage your stock and logistics activities
My Receipt
Customize receipt of Point of sale
Τιμολόγηση
Invoices & Payments
Quotations/Sales Orders Approval
Quotations/Sales Orders Approval
Παραγωγή
Manufacturing Orders & BOMs
Πωλήσεις
From quotations to invoices
Εντατική Λιανική
Tablet POS: shops and restaurants
Sales Order Weight
Total weight of an order
Σημειώσεις
Organize your work with memos
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Sell your products online
Αγορά
Purchase orders, tenders and agreements
Υπάλληλοι
Centralize employee information
Συμμετοχές
Track employee attendance
Account Move Line XLS on Cron
Account Move Line XLS on Cron
Automatic Backup (Dropbox, Google Drive, Amazon S3, SFTP)
Automatic Backup
Ligasport B2B Email
Ligasport B2B Email
Color Swatches
Website Product Color Swatches
Επαφές
Centralize your address book
Create Partner from Lead
This odoo apps helps user to easily create new task with deadline and project name directly from lead.
GS1 Export XLS
GS1 Export XLS
Import Purchase Order From Excel
Save your time by easily manage large Purchase Orders through Excel/CSV by Importing/Mass updating bulk Purchase lines in one time & Export Order lines to Excel
Συζήτηση
Chat, mail gateway and private channels
MuK Accounting and Finance
Financial and Analytic Accounting
Website Search Autocomplete Suggestion
This plugin helps to show automatic Search Suggestion on Odoo
Optimiser / Compressor / Lazy Load / Google Speed / Google reCaptcha
Speed up your website.
Partner Balance with Aging Analysis Report
Print/Email Partner Outstanding Balance Report
Invoice PDF Report
Invoice PDF Report
Sale Order PDF Report
Sale Order PDF Report
Product Attribute B2B
PRO-FORMA Invoice ENG
Reports on account.invoice, sale.order
List View Highlight
List View Highlight
Sales Margin Percentage
Sales Margin Percentage in Quotation and Sales Order
All In One Barcode Scanner-Basic | Sale Order Barcode Scanner | Purchase Order Barcode Scanner | Invoice Barcode Scanner | Inventory Barcode Scanner | Bill Of Material Barcode Scanner | Scrap Barcode Scanner | Warehouse Barcode Scanner
Barcode Scanner Package,Sales Barcode Scanner,Purchase Barcode Scanner Module,Account Barcode Scanner,Stock Barcode Scanner,BOM Barcode Scanner,Request For Quotation Barcode Scanner,Bill Barcode Scanner,PO Barcode Scanner,RFQ Barcode Scanner Odoo
Import Stock Inventory Adjustment from CSV/Excel file
import stock adjustment module, stock adjustment from csv app, inventory adjustment excel, stock adjustment from xls,stock adjustment xlsx odoo
Popup Message
create Success, warnings, alert message box wizard,success popup message app, alert popup module, email popup module odoo
Product QR Code Generator
Default Make QR Module,New Product QR Generate App,Existing Product QR Generate Application, Existing Multi Product QR Create, Custom Product QR Generator Odoo.
Odoo Website Stock Notify Back In Stock Email Alerts
Send Email Notification to customer when Product is in stock/Available
Woocommerce Send Email on Import Fail
Woocommerce v3 Integration
Update Account Invoice and more
Update Account Invoice and more
Ημερολόγιο
Schedule employees meetings
Ιστολόγια
Publish blog posts, announces, news