ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ   |   ΤΗΛ.ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ  210 9237960

ΛΥΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ Έκδοση Odoo 12.0

Πληροφορίες σχετικά με το ΛΥΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ παράδειγμα του odoo, το ERP Ανοικτού Κώδικα.

Εγκατεστημένες Εφαρμογές

Picking Line Items Quantity Sum
Add Line Items Quantity Sum at picking
Sale Line Items Quantity Total
Add Line Items Quantity Sum in Sale Order
Odoo Facebook Messenger Chat
The Facebook Messenger chat widget will be visible in the odoo website.
Facebook Pixel Integration
Odoo Facebook Pixel Integration is an analytics tool that allows you to measure the effectiveness of your advertising by understanding the actions people take on your Odoo website.
Mass Register Payment for Multiple Vendors & Customers | Mass Payment | Multiple Vendor Payment | Multiple Invoice Payment
Website Quotation Images
Add Product Images in website quotation.
CRM
Track leads and close opportunities
Ιστότοπος
Enterprise website builder
Έργο
Organize and schedule your projects
Αποθήκη
Manage your stock and logistics activities
My Receipt
Customize receipt of Point of sale
Τιμολόγηση
Invoices & Payments
Quotations/Sales Orders Approval
Quotations/Sales Orders Approval
Παραγωγή
Manufacturing Orders & BOMs
Πωλήσεις
From quotations to invoices
Εντατική Λιανική
Tablet POS: shops and restaurants
Sales Order Weight
Total weight of an order
Σημειώσεις
Organize your work with memos
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Sell your products online
Αγορά
Purchase orders, tenders and agreements
Υπάλληλοι
Centralize employee information
Συμμετοχές
Track employee attendance
Simple report designer ideal for contracts
Export data all objects odoo to OpenOffice, LibreOffice output files odt, pdf, doc, docx, ods
Επαφές
Centralize your address book
Import Purchase Order From Excel
Save your time by easily manage large Purchase Orders through Excel/CSV by Importing/Mass updating bulk Purchase lines in one time & Export Order lines to Excel
Συζήτηση
Chat, mail gateway and private channels
MuK Accounting and Finance
Financial and Analytic Accounting
Optimiser / Compressor / Lazy Load / Google Speed / Google reCaptcha
Speed up your website.
List View Highlight
List View Highlight
Sales, Purchase, Invoices, Inventory, BOM, Scrap - All In One Barcode Scanner
This modules useful do quick operations of sales, purchases, invoicing and inventory, inventory adjustment, bill of material, scrap using barcode scanner.
Import Stock Inventory Adjustment from CSV/Excel file
This module useful to import stock inventory from csv/excel.
Popup Message
Custom Success, warnings, alert message box wizard
Ημερολόγιο
Schedule employees meetings
Ιστολόγια
Publish blog posts, announces, news